Integritetspolicy för VOYD

Denna integritetspolicy beskriver hur Showify AB, en juridisk person i Sverige med organisationsnummer 559044-0631, Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, Sverige ("VOYD") behandlar de personuppgifter som du anger när du använder tjänster och webbplatsen som drivs och ägs av VOYD (i det följande benämnt "Tjänsten"). Användningen av "vi", "vår" och "oss" nedan avser VOYD.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Namn: Showify AB
Organisationsnummer: 559044-0631
Postadress: Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, Sweden
E-postadress: support@voyd.se
   


PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

När du använder Tjänsten kommer VOYD att samla in och behandla de personuppgifter som du angett för Tjänsten bestående av:

  • För- och efternamn
  • Visningsnamn (profil/VOYD för chatt och kommentarer) 
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Betalningsinformation
  • Profilbild samt omslagsbild (profil/VOYD)
  • Uppladdat videomaterial (Live/On-demand)
  • Information om enheten som du använder för att nyttja Tjänsten och information om din användning av Tjänsten, bestående av ditt operativsystem, din webbläsare, din IP-adress, din datatrafik, dina platsdata, dina webbloggar och handlingssätt och din användarstatistik.

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till VOYD. För att kunna administrera ditt användarkonto måste du dock lämna ditt för- och efternamn och din e-postadress. Information om vilken enhet du använder för att nyttja Tjänsten och information om din användning av Tjänsten, bestående av ditt operativsystem, din webbläsare, din IP-adress, din datatrafik, din platsdata, dina webbloggar och handlingssätt och din användarstatistik, kommer att samlas in genom VOYDs användning av cookies. Genom att besöka vår hemsida och/eller använda våra applikationer och justera inställningarna för din webbläsare så att den tillåter cookies godkänner du och samtycker till att ta emot cookies från VOYD och dess samarbetspartners. Vänligen se VOYDs cookiespolicy här.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND

Administrering och behandling
VOYD kommer att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att administrera ditt användarkonto inom ramen för Tjänsten. Den rättsliga grunden för VOYDs behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra VOYDs skyldigheter gentemot dig, enligt de allmänna villkor som överenskommits mellan oss och dig.

Marknadsföring
VOYD kommer vidare att behandla ovan angivna personuppgifter i marknadsföringssyfte, genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör VOYDs eller tredje parts berättigade intressen. Det berättigade intresset är att marknadsföra Tjänsten eller innehållskapare som laddat upp material i Tjänsten samt informera användarna om nya funktioner och uppdateringar av Tjänsten.

Statistik och förbättringar av Tjänsten
VOYD kommer att behandla ovan angivna personuppgifter för statistiska ändamål och i syfte att förbättra och utveckla Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör VOYDs berättigade intresse. Det berättigade intresset är att förbättra och utveckla Tjänsten, till fördel för dig som användare av Tjänsten.

Redovisning och tullar
VOYD kommer att behandla ditt namn och betalningsinformation för redovisning och tulländamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som VOYD omfattas av.

TIDEN FÖR BEHANDLING/LAGRING
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi behöver för de ändamål som beskrivits ovan och under inga omständigheter längre än sex (6) månader efter att ditt användarkonto har avslutats.
Personuppgifter som behandlas för redovisning och tulländamål kommer att behandlas så länge som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

BEHANDLING AV EN TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut och behandlas av VOYDs samarbetspartners för ovanstående ändamål. Om du har tittat på en video eller ett liveframträdande kan VOYD komma att överföra din e-postadress till aktuell innehållskapare. Innehållskaparen är självständigt ansvarig för sin behandling av tittares personuppgifter.  

När du laddar upp användarinformation på ditt användarkonto hos VOYD kommer dina personuppgifter att finnas tillgängliga för andra användare av Tjänsten. VOYD är inte ansvarig för sådan tredje parts användning av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att lämnas till företag både inom Europa och USA.

DINA RÄTTIGHETER
VOYD kommer enbart att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga lagar och regelverk. Om du inte vill att din data ska användas för direktmarknadsföring, kan du meddela VOYD detta genom att skicka en e-post till VOYD på support@voyd.se.

Du har rätt att utan kostnad, till den e-postadress som angavs ovan, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga och begära att vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter som berör dig (så kallad dataportabilitet).

Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering av data ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Du kan skicka din begäran till ovan angiven e-postadress. Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter är du också välkommen att ta kontakt med oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

VOYD har rätt att ändra denna integritetspolicy. Sådana ändringar träder i kraft först 30 dagar efter att VOYD tillhandahållit information om den reviderade integritetspolicyn på webbsidan www.voyd.se, med brev, via e-post eller någon annan form av textmeddelande. 

VERSION 1.2

23-05-2019

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.