VOYD - Brukervilkår (Norge)

Disse brukervilkårene gjelder for all bruk av VOYDs plattform som skjer via https://voyd.co/no og VOYD-appen (heretter "VOYD Norge"). Om du bruker VOYD gjennom et annet domene, kan det hende du må samtykke i andre brukervilkår for plattformen.

For å bruke VOYDs plattform og tjenester, må du som seer godta vilkårene som er satt av VOYD for plattformen nedenfor ("Vilkårene"). VOYDs plattform og tjenester som tilbys via VOYD Norge inkluderer muligheten til å se opplastet materiale og liveopptredener (heretter "Tjenesten").

I disse Vilkårene betyr "VOYD" Showify AB, med hovedkontor på Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, Sverige.

 

Generelt

Vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og VOYD som regulerer din bruk av Tjenesten. Vi anbefaler derfor at du leser Vilkårene nøye.

Vilkårene gjelder for alle brukere som ser på opplastet materiale og liveopptredener via VOYD Norge.

Du må lese og godta disse Vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Hvis du ikke godtar Vilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenesten.

For å bruke Tjenesten, må du være minst 18 år eller på annen måte gammel nok til å inngå en juridisk bindende avtale i henhold til loven som gjelder der du bor. Hvis du ikke oppfyller disse kravene, kan du bare ha egen brukerkonto med samtykke fra foreldre eller foresatte. Du kan aldri bruke Tjenesten om den er forbudt, eller hvis du ellers ikke har rett til å bruke Tjenesten i henhold til loven som gjelder der du bor.

 

Salg av billetter

VOYD selger ikke billetter til arrangementer eller materiale via VOYD Norge og er ikke ansvarlig for levering av arrangementet/materialet til deg. Alt salg av billetter til arrangementer og materiale som du kan få tilgang til ved å logge deg på VOYD Norge, foretas av Ticketmaster Norge som også er ansvarlig for leveransen til deg. Hvis du har klager på leveransen, vil reklamere eller på annen måte påpeke feil, skal du kontakte Ticketmaster Norge.

Etter å ha fullført kjøpet med Ticketmaster Norge, vil du bli varslet med instruksjoner om hvordan du går frem for å få tilgang til arrangementet via VOYD Norge.

 

Endring av Vilkår

VOYD forbeholder seg retten til å legge til eller gjøre endringer i Vilkårene. VOYD vil informere deg om eventuelle tillegg eller endringer i Vilkårene gjennom å gjøre oppdaterte Vilkår tilgjengelig på, eller via lenke fra, VOYDs plattform for din godkjenning. Du aksepterer og godtar eventuelle tillegg og endringer av Vilkårene når du godtar den oppdaterte versjonen av Vilkårene, som gjelder fra datoen som er angitt i de oppdaterte Vilkårene. For å kunne fortsette bruk av Tjenesten, må alle oppdaterte Vilkår aksepteres.

 

Opprettelse av brukerkonto hos VOYD

For å bruke Tjenesten, må du opprette en brukerkonto. Det er veldig viktig at du gir VOYD nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en brukerkonto. Det er også veldig viktig at du holder passordet ditt hemmelig og at du sikrer det på en god måte.

Dersom du oppdager brudd på sikkerhetsforskrifter eller uautorisert bruk av brukerkontoen din, er du forpliktet til å varsle VOYD skriftlig umiddelbart.

Ved å opprette en brukerkonto aksepterer du at du alene er ansvarlig for all aktivitet som skjer via din brukerkonto.

 

Personopplysninger

Som ansvarlig for personopplysninger vil VOYD behandle opplastet informasjon og visse andre personopplysninger du oppgir når du bruker Tjenesten. Før du bruker Tjenesten, vil du derfor bli bedt om å bekrefte at du har lest VOYDs retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig her. VOYDs retningslinjer for personvern inneholder informasjon om hvordan VOYD vil behandle personopplysningene som gis i forbindelse med bruk av Tjenesten.

 

Dine forpliktelser ved anvendelse av VOYD

Når du bruker Tjenesten, påtar du deg å:

 • ikke spre noen del av Tjenesten, bortsett fra på måter tillatt av VOYD, for eksempel gjennom VOYDs delingsfunksjoner;
 • ikke endre eller forvrenge noen del av Tjenesten;
 • ikke skaffe seg tilgang til materiale på noen annen måte enn gjennom avspilleren som VOYD tillater;
 • ikke på noen måte bidra til å forstyrre Tjenestens funksjoner eller på noen annen måte begrense bruken av Tjenesten;
 • ikke bruke Tjenesten til kommersielle formål, for eksempel ved å selge tilgang til Tjenesten eller annonsere eller markedsføre produkter på VOYDs plattform, med mindre disse funksjonene tilbys av VOYD som en del av Tjenesten;
 • ikke skrive noe krenkende, upassende, støtende eller ulovlig i chatten;
 • ikke skrive noe melding i chatten som krenker tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til materiale som krenker tredjeparts opphavsrett;
 • ikke samle informasjon om andre brukere av Tjenesten med det formål å sende spam eller søppelpost eller selge slik informasjon til en tredjepart;
 • ikke innhente materiale på noen annen måte enn den som er tillatt ved bruk av Tjenesten. Dette betyr at nedlastning, kopiering, distribusjon og bruk av andre brukeres materialer utenfor Tjenesten anses som uautorisert med mindre eier av materialet aksepterer slik bruk;
 • ikke kopiere, reprodusere, distribuere, sende, vise, selge, lisensiere eller bruke andre brukeres eller VOYDs materialer uten skriftlig samtykke fra eieren av materialet, og
 • ikke bryte gjeldene lover og regler. 

Du som bruker forstår og samtykker i at du er alene ansvarlig for informasjonen du gir og eventuelle meldinger du skriver i chatten eller lignende funksjoner i Tjenesten.

 

Liveopptredener

En av Tjenestene som tilbys av VOYD er muligheten til å se liveopptredener via plattformen.

Som seer må du ha en internettforbindelse som tilfredsstiller kravene som til enhver tid er fastsatt. Du finner gjeldende krav på denne lenken. Hvis internett-tilkoblingen din ikke oppfyller disse kravene, kan du ikke forvente at opptredenen vises uten feil eller mangler. Hvis din internettforbindelse bidrar til at opptredenen ikke kan vises uten feil eller mangler, er du som bruker innforstått med at du av denne grunn ikke har noen rett til refusjon av billettprisen fra Ticketmaster Norge.

 

Rapportering av liveopptredener eller annet opplastet materiale

Hvis en liveopptreden eller opplastet materiale ikke oppfyller den avtalte kvaliteten, eller hvis innholdsskaperen krenker en tredjeparts rettigheter, bryter gjeldende lov eller laster opp materiale med krenkende, upassende, støtende eller ulovlig innhold på VOYDs plattform, må du rapportere dette til VOYD. Slik rapportering garanterer ikke retten til tilbakebetaling av billettprisen fra Ticketmaster Norge. Rapporteringen må foretas innen 2 timer etter liveopptredenen er avsluttet. 

 

Materialet

VOYD tar ikke ansvar for materialet som publiseres og støtter ikke innholdet i materialet på noen måte. VOYDs plattform og dens tjenester gjennomgås retroaktivt. Dette betyr at VOYD ikke på forhånd gjennomgår materiale som publiseres på plattformen. Følgelig kan VOYD ikke garantere at det opplastede materialet er lovlig eller at det ikke krenker en tredjeparts rettigheter. Dersom du ved anvendelsen av Tjenesten oppdager noe publisert materiale som bryter disse Vilkårene eller gjeldende lov, skal du varsle VOYD om dette. Ved slik varsel vil VOYD undersøke om det er grunn til å fjerne materialet.

Hvis VOYD anser at opplastet materiale krenker en tredjeparts rettigheter, bryter disse Vilkårene eller gjeldende lov, vil VOYD uten varsel umiddelbart fjerne materialet. 

 

Skadesløsholdelse

Som bruker samtykker du i å holde VOYD skadesløs for alle krav som kan fremmes mot VOYD som følge av brudd på Vilkårene eller gjeldende lov.   

 

Endringer og opphør av Tjenesten

VOYD jobber kontinuerlig med å oppdatere Tjenesten for å skape en optimal brukeropplevelse. Du forstår og samtykker i at Tjenesten vil endres over tid, uten forhåndsvarsel. VOYD kan også, midlertidig eller permanent og uten forhåndsvarsel, slutte å levere Tjenesten og dermed avslutte brukerkontoen din.

Dersom du opptrer i strid med noen av Vilkårene, har VOYD rett til å si opp avtalen med deg og

avslutte din tilgang til Tjenesten. Videre har VOYD rett til å si opp avtalen dersom lovendring gjør det ulovlig for VOYD å tilby Tjenesten, eller dersom Tjenesten ikke lenger er kommersielt gjennomførbar.

Som bruker har du rett til når som helst å si opp avtalen med VOYD ved å sende en melding til VOYD eller be om at brukerkontoen din blir slettet.

 

Garantier

VOYD leverer Tjenesten uten garantier. Vilkårene begrenser imidlertid ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Tjenesten leveres "som den er". Dette betyr at VOYD ikke garanterer at Tjenesten vil fungere i samsvar med dine forventninger eller uten feil eller mangler. VOYD garanterer heller ikke at informasjon som er tilgjengelig innenfor rammen av Tjenesten er nøyaktig eller pålitelig.

 

Ansvarsbegrensninger

VOYD er ikke ansvarlig for indirekte skader som oppstår i forbindelse med din bruk av Tjenesten, for eksempel tapt fortjeneste, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av data eller liknende skade eller tap.

VOYD er ikke ansvarlig for feil eller mangler i Tjenesten som er utenfor VOYDs kontroll. VOYD er heller ikke ansvarlig for materialer som går tapt, fjernes eller ødelegges innenfor rammen av Tjenesten.

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av VOYD. VOYD tar ikke noe ansvar for innholdet på slike nettsteder. VOYD er heller ikke ansvarlig for tap eller skade du kan lide som følge av innholdet på slike eksterne nettsteder eller andre kilder. 

 

Cookies

Informasjonskapsler (Cookies) brukes på nettsteder som bruker VOYDs plattform. Ved å godta bruken av informasjonskapsler ved din bruk av Tjenesten, aksepterer du og godtar å motta informasjonskapsler fra VOYD så vel som dets tilknyttede samarbeidspartnere. Vennligst se VOYDs Cookiespolicy her.

 

Vilkår

Vilkårene i denne avtalen gjelder for deg og for enhver aktivitet på din brukerkonto, avtalen kan ikke overføres til en annen bruker. VOYD har derimot rett til å overføre Vilkårene og tilhørende rettigheter uten ditt samtykke.

Dersom Vilkårene eller deler av disse anses som ugyldige eller ikke kan håndheves, skal disse begrenses eller endres i den grad det er nødvendig for å fjerne slik ugyldighet, slik at Vilkårene fortsatt skal forbli gyldige og kunne håndheves i den grad loven tillater.

Hvis du er misfornøyd med Tjenesten kan du kontakte oss på support@voyd.se. Dersom vårt supportteam ikke kan hjelpe deg med å komme frem til en løsning som du er fornøyd med, kan du kontakte ditt lokale forbrukerråd (i Norge "Forbrukerrådet", postadresse: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo). Vi påtar oss ikke til å delta i alternative tvisteløsningsordninger, men vil vurdere dette konkret om det skulle bli aktuelt.

Vilkårene skal tolkes i samsvar norsk rett.

Tvist skal løses av de alminnelige domstoler. VOYD forbeholder seg retten til å søke om midlertidige forføyning, eller sette i gang andre typer rettslige skritt, herunder i andre jurisdiksjoner.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.